1. Rekisterinpitäjä

Studio Koskinen Rantanen Oy

Y-tunnus: 1756866-3

Osoite: Puna-ahontie 44, 03400 VIHTI, Finland

2. Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen asun@aisun.fi

3. Asun-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietoja käytetään tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden hoitamiseen, palveluiden kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja tilastointiin, raportointiin, markkinointiin sekä muihin asiakkuuden hoitamiseen liittyviin toimenpiteisiin.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Tarkoitus 1: Asiakassuhteen ylläpito

 • Asiakasrekisterin ylläpito ja hallinnointi, jotta voimme tarjota tuotteitamme/palveluitamme asiakkaillemme.
 • Tilauksen käsittely ja toimitus sekä asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Yhteydenpito asiakkaisiin esimerkiksi tilauksiin, laskutukseen tai mahdollisiin palautteisiin liittyen.

Tarkoitus 2: Markkinointi

 • Asiakkaille kohdennettu markkinointi ja mainonta tuotteistamme/palveluistamme.
 • Uutiskirjeiden ja muun markkinointimateriaalin lähettäminen asiakkaille, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa tähän.

Tarkoitus 3: Tilastointi

 • Liiketoiminnan kehittäminen ja analysointi tilastollisten menetelmien avulla.
 • Palveluidemme ja tuotteidemme käytön tilastollinen seuranta ja raportointi.
 • Trendien ja markkina-analyysien suorittaminen paremman asiakaskokemuksen takaamiseksi.
4. Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

 

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä, viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta lainsäädännön sallimissa rajoissa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille.

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
 • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole palveluidemme teknisen toteutuksen vuoksi välttämätöntä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään sähköisessä muodossa turvallisesti salasanoilla ja muilla asianmukaisilla suojatoimenpiteillä. Fyysisiä asiakirjoja säilytetään lukituissa tiloissa.

9. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja

kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista, käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojensa käsittelyä. Lisäksi hänellä on oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.

12. Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen, analytiikkaan ja personoidun sisällön tuottamiseen.

Käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseen.

13. Tietosuojaselosteen päivitys

Pidätämme oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutoksista ilmoitetaan rekisteröidyille asianmukaisesti.

Viimeksi päivitetty 14.12.2023